Top 10 Duurste Pokemon Kaarten - Pokemonbundel.nl (2023)

Als je al een tijdje Pokémon-kaarten verzamelt, weet je ook dat er speciale kaarten zijn die veel waarde hebben. We zien steeds meer kaarten voor duizenden euro's over de toonbank vliegen. Maar welke kaarten zijn het duurst? Wij lossen het voor je op en tot in de puntjes10 duurste Pokemon-kaartenvoor je klaar staan.

1. Tekenaar Pikachu PSA 10 –$ 6.000.000

Een recente aankoop door Logan Paul, de duurste Pokémon-kaart in de geschiedenis. Dat wil zeggen, de zeer speciale kaart van Pikachu Illustrator op een PSA 10. Dit is de enige in de hele wereld, de totale populatie van deze kaart is al erg laag. Bij een PSA 10 is dit 1 in de wereld. In het begin was het zelfs maar de vraag of zo'n kaart in een PSA 10 bestond. Het was de droom van Logan Paul om hem te bezitten. En na maanden zoeken en voor een flink bedrag is het hem gelukt de eigenaar te worden. Dat dacht je als kind, toen je Pokémon-kaarten verzamelde enbooster-pakkettenopen? Dat een Pokémon-kaart zou worden verkocht voor $ 6.000.000?

Top 10 Duurste Pokemon Kaarten - Pokemonbundel.nl (1)

(Video) €200,- POKEMON PACK MYSTERY BOX OPENMAKEN! (SICKE PULL!)

Let op: dit is een variant van PSA 7, waar de foto vandaan komtEbay.

2. Tekenaar Pikachu PSA 7 –833.000 €

Nog een Pikachu Illustrator-kaart, deze keer met een veel lagere waarde. Dit komt omdat dit een PSA 7 is en niet de PSA 10 waarvan er maar 1 op de wereld is. Ook deze kaart is in 2022 via een veiling verkocht. Het is erg moeilijk om een ​​prijs op deze bijzondere kaarten te plakken. In 1998 zijn er namelijk maar een handjevol vrijgelaten. Het is niet bekend waar ze nu allemaal zijn, zo nu en dan duikt er ineens eentje op. Het is dus maar net hoeveel mensen het willen. Door tekorten breken er regelmatig biedoorlogen uit op dit soort mooie kaarten.

Top 10 Duurste Pokemon Kaarten - Pokemonbundel.nl (2)

Nu de juiste afbeelding: Pikachu Illustrator PSA

3. Charizard Holo PSA 10 Base Eerste editie -369.000

Een kaart die de meeste Pokemon-enthousiastelingen kennen, is de Charizard-kaart van de eerste editie. Dat is niet de enige reden waarom hij zo populair is, de kaart heeft ook geen schaduwen aan de randen. De kaart is uit 1999 en er zijn helaas maar weinig kaarten in omloop die nog in goede staat verkeren. Dat komt omdat er vroeger veel werd gegokt in plaats van verzameld. Een tijdje geleden zeiden veel verzamelaars dat de waarde rond een half miljoen lag. Maar uiteindelijk is de hoogste prijs die hij ooit voor een verkoop heeft behaald momenteel 368.000 euro. Dat is nog steeds veel geld voor een Pokemon-kaart. Je had verwacht dat deze kaart hoger zou staan ​​in onzeDe 10 duurste Pokemon-kaartenlijst?

4. Presentatie van Blastoise Wizards of the Coast Galaxy Star – € 318.559

We gaan dan verder met het Galaxy Star-hologram uit de Blastoise Wizards of the Coast-presentatie. De kaart bestaat al sinds 1998, maar verzamelaars hebben hem pas sinds kort ontdekt. Deze kaarten waren niet bedoeld voor consumenten, maar gewoon om mensen een idee te geven hoe de kaarten eruit zouden moeten zien. Het is aan jou of het een officiële kaart is. Iedereen heeft hier zijn eigen mening over. De waarheid is dat deze kaart een waarde heeft van € 318.559.

5. Ishihara GX-promotie - € 218.770

De Ishihara GX-promotie is een uitgelichte kaart omdat het geen Pokémon is die het hoogtepunt van deze kaart is, maar eerder een tekening van Pokémon-CEO Tsunekazu Ishihare. Als je goed kijkt, is er een Rotom afgebeeld in de rechter benedenhoek. De kaart is gemaakt voor de verjaardag van de CEO en werd goed ontvangen door het team. Het is niet bekend hoeveel kaarten er in omloop zijn, maar naar schatting zijn er tussen de 20 en 75 kaarten. De handtekeningkaarten hebben een waarde van € 218.770.

6. Zelfs bekend Kangaskhan - € 132.733

We zijn doorgedrongen tot de middelste van de top tien van duurste Pokémon-kaarten. We gaan verder met een speciale kaart, namelijk het Kangaskhan Family Event. Het is een Pokémon die zijn baby altijd in een tas draagt. De baby speelt later ook een rol als de Pokemon evolueert. Wat opvalt aan deze kaart is de snelle vergroting. Enkele jaren geleden werden deze kaarten nog verkocht voor een paar duizend euro, nu zijn ze maar liefst € 132.733 waard.

7. Hologram van de eerste editie van Neo Genesis Lugia: € 127.689

De zevende plaats gaat naar Neo Genesis Lugia First Edition. Deze kaart is in het verleden gevonden in Neo Genesis packs die in 2000 zijn verkocht. De Pokemon kan als eerste worden gevangen in het spel 'Silver'. Ook speelde hij een hoofdrol in een van de vele films. Voor zover bekend zijn 40 kaarten in goede staat en hebben een waarde van € 127.689. Dat betekent veel geld!

8. Trainer #2 van de Pokémon World Championships-promotie: € 97.425

In het verleden werd er een wereldkampioenschap georganiseerd waarbij je deze kaart kon winnen. Drie winnaars vertrokken. Door deze gelimiteerde oplage is het niet gek dat het een hoge waarde heeft. Wil je hem ook aan je verzameling toevoegen, dan moet je er minimaal € 97.425 voor betalen. De Pokemon-kaart is te herkennen aan een vrolijke Pikachu die een beker vasthoudt.

9. Supergeheime trainersstrijd #1: € 79.640

Trainerkaarten zijn meestal niet zo veel waard, maar in dit geval is er een uitzondering. De Super Secret Trainer Battle #1 heeft een waarde van €79.640. Het is een zeer zeldzame kaart en te herkennen aan Hideki Kamaza's illustratie van Mewtwo. De kaart kwam voor het eerst op de markt in 1999 toen hij werd gebruikt om winnaars van wereldkampioenschappen te testen. Er zijn momenteel ongeveer acht kaarten bekend die in uitstekende staat verkeren.

10. Gouden Ster Holo Umbreon – € 61.942

We zijn bijna bij de laatste kaart, maar voordat we zover zijn, hebben we nog nummer negen. Op deze plek vindt de Umbreon het hologram van de gouden ster. Het is een kaart die je alleen kunt krijgen als je meer dan 70.000 XP hebt verzameld in Pokémon Players Club seizoen 4. Er waren dus veel overwinningen nodig om deze kaart in handen te krijgen. Deze is weggelegd voor enkele personen en daarom is het niet gek dat deze kaart een waarde heeft van €61.942.

11. Tamamushi University Magikarp Trophy-promotie

Op de tiende plaats komt de Tamasushi University Magikarp Trophy-promokaart. Dat het op de laatste plaats heeft gestaan ​​wil niet zeggen dat het weinig waard is. Het vertegenwoordigt een waarde van € 58.490. De kaart is uit 1998 en toont Magikarp, een bekende aquatische Pokémon. Duizend van deze kaarten werden destijds gedeeld in het toernooi dat destijds in Osaka werd georganiseerd.

sluiting

We hebben erg genoten van het schrijven van de top 10 van duurste Pokemon-kaarten, sommige kaarten waren ook nieuw voor ons om te ontdekken. Ik hoop dat je het leuk vond en wie weet, misschien kun je op een dag een van deze juwelen aan je verzameling toevoegen. Als je nog steeds op zoek bent naar Pokemon-merchandise om te openen, we hebben een enorme verscheidenheid aan dingen! We hebben het hieronder voor je op een rij gezet:

pokemon boosterbox
elite pokemon trainersbox
de pokemonbox
aankondigingskaarten voor de openbare dienst
CGC-kaarten
pokemon mysteriebox
losse pokemonkaarten
Accessoires
pokemon-pakketten

En nog veel meer, ontdek het allemaal in onze Pokémon-winkel.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 03/03/2023

Views: 6219

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.